Tribal African Art- (Chokwe)

(ZAIRE) Luba, Lunda, Lwena, Ovimbundu, Songo.TRIBAL AFRICAN ART. CHOKWE (BAJOKWE, BATSHIOKO, JOKWE, TCHOKWE, TSHOKWE) Language: Wuchokwe (Bantu) Neighboring Peoples:Luba, Lunda,

Read more